บ๊องแก้ว

บ๊องแก้ว
บ๊องแก้ว

บ็องแก้ว

บ็องแก้ว
บ็องแก้ว
บ็องแก้ว
บ็องแก้ว
บ็องแก้ว

บ้องแก้ว

บองแก้ว

บองแก้ว

บ๊องแก้วไฟฟ้า

บ๊องแก้ว

บ้องแก้ว บ้องกัญชา คืออะไร ประโยชน์ของบ้องดีอย่างไร


บ้องแก้ว หรือบ้องกัญชาใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์ในการสูบ กรองสมุนไพร จำพวกบุหรี่ ยาสูบรวมไปถึงกัญชาด้วย บ้องแก้วจะช่วยให้นักสูบได้เพลิดเพลิน พักผ่อนหย่อนใจ สบายกาย สบายอารมณ์ในขณะใช้งาน ในปัจจุบันได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในทุกช่วงวัย การสูบ จากบ้องกัญชานั้นได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศที่ใช้บ้องแก้วเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการสูบกัญชา หรือต่างประเทศที่นิยมเรียกกันง่ายๆ ว่า BONG และทำให้ในไทยของเราออกเสียงพ้องไปตามเป็นคำว่า บ้องนั้นเอง

ต้นกำเนิด บ้องกัญชา 

บ้องกัญชา ถูกเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีมาแต่ยาวนาน ในสมัยก่อนมีนักโบราณคดีเป็นคนชาวรัสเซียได้ค้นพบบ้องสูบโบราณ ตั้งแต่เมื่อ 2,400 ปีที่ผ่านมา และทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของขาวรัสเซียที่ใช้บ้องกัญชา หรือที่ชาวบ้านในสมัยนั้นเรียกกัน คือ “ม่อระกู่” ถูกใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาของชนเผ่า จึงทำให้บ้องกัญชาเป็นที่นิยมมากขึ้นในชนเผ่า อินเดีย จีน เวียดนาม ลาว และอีกมากมายในโซนแถบทวีปแอฟริกา ในปัจจุบันบ้องกัญชาถูกดัดแปลงและคิดค้นไปอย่างแพร่หลาย ทั้งแบบ ซิลิโคน อะคริลิค แบบตะเกียง รวมถึงขนาดแบบเล็กๆเพื่อใช้ในการพกพา สะดวกต่อการเดินทาง